www.uctjournals.com

فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی که اقدام  به نشر آثار با ارزش علمی، در تمامی زمینه های مدیریت ، اقتصاد، حسابداری و علوم مرتبط می نماید. هیئت تحریریه مجله از اساتید برجسته دانشگاه های کشور تشکیل شده است. این سامانه به منظور دریافت و ارزیابی و نشر مقالات این فصلنامه راه اندازی شده است. رسالت هیئت تحریریه این دوره تسریع در روند داوری و پذیرش است که این مهم با حفظ کیفیت علمی مقالات انجام می پذیرد.

 

فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

مدیر مسئول:  محمدرضا ایروانی

ناشر: دانشگاه تاکستان

ISSN:2476-5090

علوم تربیتی

برنامه ریزی آموزشی و درسی

آموزش و پرورش ابتدایی

تکنولوژی آموزشی

فلسفه تعلیم و تربیت

جامعه شناسی آموزش و پرورش

تعلیم تربیت دینی

روش تدریس نوین

آموزش و بهسای منابع انسانی

علوم روانشناسی

روانشناسی بالینی

روانشناسی عمومی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی شخصیت

روانشناسی صنعتی و سازمانی

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)

روان پرستاری

روانشناسی اسلامی

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

روانشناسی ورزش

مشاوره و روانپزشکی

و سایر موضوعات مرتبط با علوم تربیتی و علوم روانشناسی

 

 

 

ماموریت ما

رسالت انتشارات:

انتشارات Journals UCT در مسیر رسالت بزرگ خود در جهت فراهم‌سازی محیط گفتگوی علمی برای دانشمندان و محققان کشورمان گام می‌نهد. امید است با مشارکت فعّال همه اساتید و محققان گرامی که با ارسال مقالات پرمحتوا و ارزشمند و همکاری صمیمانه در فرایند داوری، امکان انتشار مرتب و بی‌تأخیر و ارتقای کیفی انتشارات خود را فراهم می‌آورند این حرکت ارزنده تداوم یابد و به اهداف عالی و متعالی پیش‌بینی شده نزدیک گردد.

هدف انتشارات:

تـلاش جهت ارائة ایده‌های نو به منظور رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور در زمینه علوم مختلف

مدیر مسئول: تیمور اقایی

ناشر: موسسه اموزش عالی غیر انتفاعی تاکستان

آدرس: تاکستان - قزوین انتهای بلوار امام خمینی ( ره )، میدان شهید لشگری، جنب دانشگاه پیام نور موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان

تلفن های تماس: 34813684 و 09394668909

حامی ما

ناشر دانشگاه تاکستان

آدرس: تاکستان - قزوین انتهای بلوار امام خمینی (ره)، میدان شهید لشگری، جنب دانشگاه پیام نور موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان

تلفن های تماس: 34813684 و 09394668909

شما اینجا هستید: Home صفحه اصلی فصلنامه